Postępowania habilitacyjne

StartPostępowania habilitacyjne
Rozwiń

Postępowania habilitacyjne

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego - dr n. med. Agnieszka Mickiewicz
8.12.2020
Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego - dr n. med. Agnieszka Mickiewicz
Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego - dr n. med. Barbara Kutryb-Zając
8.12.2020
Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego - dr n. med. Barbara Kutryb-Zając
Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego - dr n. farm. N. Miękus-Purwin
23.10.2020
Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego - dr n. farm. N. Miękus-Purwin
23.10.2020
Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego - dr n. farm. A. Roszkowska
23.10.2020
Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego - dr n. farm. Krzesimir Ciura
23.09.2020
postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego - dr n. med. Anna Wardowska
23.09.2020
postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego - dr n. med. Joanna Pieńkowska
23.09.2020
postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego - dr n. med. Tomasz Szmuda
23.09.2020
postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego - dr n. med. Anna Ronowska
23.09.2020
postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego - dr n. biol. Jakub Mieczkowski
23.09.2020
postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego - dr n. med. Wojciech Wołyniec
23.06.2020
Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego - dr n. med. Sylwia Bartoszewska

Jak dojechać?

Zobacz kampus